Cabaj Kancelaria Adwokacka

jest zespołem adwokatów prowadzących indywidualną praktykę, współpracujących ze sobą w celu kompleksowej i profesjonalnej obsługi Klientów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na sprawne świadczenie usług na jak najwyższym poziomie procentujące satysfakcją naszych klientów z podejmowanych działań. W ramach naszej działalności współpracujemy z uznanymi rzeczoznawcami majątkowymi i renomowanymi kancelariami komorniczymi. W swojej pracy kierujemy się rzetelnością i jakością dbając o jak najlepsze zabezpieczenie interesów naszych klientów co daje gwarancje najwyższej jakości oferowanych usług.

Sprawdź co możemy Ci zaoferować

Sprawdź

Adwokat Leszek Cabaj

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2005-2017 zajmował stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie. Od 2006 roku nieprzerwanie do końca 2017 roku pełnił wiele funkcji w organach samorządu komorniczego. Posiada bardzo bogate doświadczenie praktyczne w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w szeroko rozumianym dochodzeniu należności. W swojej praktyce zawodowej współpracował z wiodącymi firmami rynku finansowego, w ramach której przeprowadził szereg skomplikowanych postępowań w zakresie dochodzenia tzw. trudnych wierzytelności. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz w prawie nieruchomości. Jest współautorem publikacji naukowych w zakresie dochodzenia należności alimentacyjnych. Prowadził szereg szkoleń i wykładów w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego.

Adwokat Krzysztof Cabaj

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W toku dotychczasowej praktyki w ramach obsługi jednego z zakładów ubezpieczeń nadzorował szereg sporów sądowych prowadzonych przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju. Specjalizuje się w sporach gospodarczych dotyczących bieżącej obsługi przedsiębiorców, prawie karnym, a w szczególności w problematyce dotyczącej wypadków drogowych, jak i w prawie cywilnym w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej gdzie w toku licznych sporów reprezentował zarówno ubezpieczycieli jak i poszkodowanych. Szczególne miejsce w jego aktywności zawodowej zajmują sprawy związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą komorników sądowych. Korzystając ze swego wieloletniego doświadczenia indywidualnie podchodzi do każdego zagadnienia w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy prawnej i ochrony interesów swych Klientów.

Sprawy Cywilne
 • Odszkodowania za szkody na osobie
  i mieniu
 • Roszczenia wynikające z umów cywilno prawnych
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
 • Przygotowywanie i analiza umów cywilno prawnych
Sprawy Gospodarcze
 • Dochodzenie należności na etapie przedsądowym i sądowym
 • Reprezentacja wierzycieli i dłużników w toku postepowań egzekucyjnych
 • Zabezpieczenie transakcji handlowych
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Dochodzenie należności od członków zarządu spółek prawa handlowego
Sprawy Spadkowe
 • Dochodzenie należności na etapie przedsądowym i sądowym
 • Reprezentacja wierzycieli i dłużników w toku postepowań egzekucyjnych
 • Zabezpieczenie transakcji handlowych
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Dochodzenie należności od członków zarządu spółek prawa handlowego
Nieruchomości
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Sprawy związane ze spisem inwentarza
Sprawy związane
z wypadkami i wykroczeniami
drogowymi
Sprawy Rodzinne
 • Rozwód alimenty
 • Podział majątku
 • Rozdzielność majątkowa
 • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

KONTAKT